DIETÈTICA I NUTRICIÓ

 

  • Revisió i elaboració de menús escolars i de centres geriàtrics.

  • Elaboració de fitxes tècniques dels plats amb ingredients, gramatge, identificació d’al·lèrgens i càlcul nutricional.

  • Cartes d’al·lèrgens de restaurants.

  • Màrketing nutricional per empreses i restaurants: Potenciem aquelles característiques dietètic-nutricionals del producte que el converteixen encara més atractiu pel consumidor. Elaborem menús saludables destacant les propietats nutricionals de cada plat. Menús detox, menús equilibrats, menús vegetarians, menús amb càlcul calòric, etc. 


Dissenyem dietes equilibrades i nutricionalment adequades, adaptades a cada col·lectiu.