SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 • APPCC, PREREQUISITS I REGISTRES D'AUTO CONTROL

  APPCC, PREREQUISITS I REGISTRES D'AUTO CONTROL

 • CONTROL DE BONES PRÀCTIQUES DE MANIPULACIÓ A CUINA

  CONTROL DE BONES PRÀCTIQUES DE MANIPULACIÓ A CUINA

 • ASSESSORAMENT EN LA NORMATIVA VIGENT

  ASSESSORAMENT EN LA NORMATIVA VIGENT

 • AUDITORIES DE QUALITAT ALIMENTÀRIA, MILLORA CONTÍNUA

  AUDITORIES DE QUALITAT ALIMENTÀRIA, MILLORA CONTÍNUA

 • Documentació sanitària: appcc, prerequisits i registres d’autocontrol.

 • Implantació del sistema appcc i normes de qualitat.

 • Assessorament en la normativa vigent.

 • Departament de qualitat extern, auditories de seguiment i millora contínua.

 • Revisió d’etiquetatge, identificació d'al·lèrgens i valoració nutricional. 

 • Elaboració de fitxes tècniques de productes alimentaris.

 • Cartes d’al·lèrgens de restaurants.

 • Laboratori: analítiques i control del pla de mostreig.


Qui necessita aquests serveis? Restaurants, Residències, Escoles, Càterings, Obradors, Empreses de distribució i Indústries Alimentàries.